Ordlista

Adjufix
Med Adjufix monteringshylsa monteras fönster- och dörrkarmar snabbt och enkelt. Kan som tillval beställas förmonterade.

Argongas
Ett sätt att förbättra glasets värmeisolerande förmåga är att använda argongas, som då fylls i isolerrutornas mellanrum. Gasen är helt ofarlig och finns naturligt i luften omkring oss.

Barnsäkerhet
Utdrag ur Boverkets Byggregler Skydd mot skärskador ”Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3
eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i:
– glasräcken
– glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant är till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter,
-glasytor i enskilda bostadslägenheter
om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter, – glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter.”

Skydd mot fall från höjder
”I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – till exempel balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret. Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.”

Bågpost
Bågposter är fasta och glasdelande. Används till exempel när man vill få ett 1-luftsfönster att utseendemässigt uppfattas som 2-luft.

Energiglas
Energiglas är namnet på glas (enkelglas eller isolerglas) som getts ett eller flera osynliga skikt av metall, så kallade lågemissionsskikt, som reflekterar värmestrålning och sänker U-värdet ytterligare.

Fönsterbåge
Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del, i vilken glaset är fäst.

Karm
Fönstrets ytterram, där bågen som glaset sitter i fästes med beslag och gångjärn.

Kondensreducerande glas
Som tillval kan glaset förses med ett skikt som förhindrar att kondens uppstår, vilket annars kan ske, speciellt under höstmånaderna*.
Tvätta och putsa som vanligt. Går att kombinera med andra lamineringar samt med härdat glas.

*Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut, vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga, Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Sveriges Provnings och forskningsinstitut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti, september och oktober men kondens kan också förekomma några enstaka timmar under våren.

Sidhängda
När fönstret har gångjärnen i sidan på bågen kallas det för sidhängt. Kan vara utåteller inåtgående och finns i alla olika glaskonstruktioner, exempelvis 2- och 3- glas isolerruta.

Spanjolett
En stängningsanordning utformad för fönster och fönsterdörrar. Låser bågen i karmen.

Lamell-limmat
Två eller flera smala trälameller fogas samman och blir till ett rakt och formstabilt ämne till exempelvis en fönsterkarm. Förutom ett bra ämne, ger det även fördelar ur produktions-synpunkt, då bland annat virkesåtgången och träspillet blir minimalt.

Luft/Fönsterluft
Fönster räknas i luft och lufterna avskiljs med karmpost. Ett enstaka fönster kan alltså innehålla flera luft, fasta eller öppningsbara, i samma karm.

Lågemissionsskikt
Benämns även lågenergiskikt, LE-skikt eller liknande varianter. Ett tunt, osynligt skikt av metall, tex silveroxid läggs på glasrutan för att höja glasets värmeisolerande förmåga. Glas som har lågemissionsskikt kallas energiglas.

Modulmått
Exempelvis modulmåttet 8x10 ger karmyttermåttet 785 x 985 mm. Fönstrets karmyttermått är alltid 7,5 mm mindre på vardera sidan än modulmåttet. OBS! att bredden alltid anges först.

Salningsspår
Du kan som tillval få dina fönster förberedda med salningsspår i karm. Det spar tid och pengar vid fönstermonteringen. Det blir alltid ett utrymme kvar mellan karm och vägg som man på något sätt skall dölja för att få en snygg anslutning mellan vägg och karm. Den bästa lösningen är att fräsa ett invändigt salningsspår i karmen som underlättar montering av fönstersmyg eller fönsterbänk

U-Värde
U-värdet visar fönstrets värmeisolerande förmåga.
Värdet motsvarar byggfysikens värmegenomgångstal och uttrycks i W/m2 °K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre U-värdet är, desto effektivare isolering får du.

Vridfönster
En unik funktion gör fönstret horisontellt svängbart utanför husfasaden (s k glidhängning). Ingen del av fönstret går in i rummet och det blir möjligt att putsa båda sidorna inifrån. Beslaget har också fördelen att fönstret blir bättre balanserat och risken att det blir skevt med tiden undviks. Vridfönstret är konstruerat med automatisk barnspärr/vädringsspärr.

Comments are closed.