Montering

Transport

Under transporten skall fönstren vara täckta och transporteras stående med glasen i färdriktningen. Pallarna skall vara väl fastspända. Produkterna får ej transporteras liggande.

Transportskada

Om transportskada har uppstått skall detta noteras på fraktsedeln. Därefter skrivs fraktsedeln under av godsmottagare och chaufför. Mottagaren sparar kopia eller fraktsedelsnummer. Anmälan skall göras till inköpsställe. Bilder underlättar hanteringen (krav från Schenker). Anmälan skall göras inom 4 arbetsdagar för att vara giltig. Om transportska ej dokumenteras på fraktsedel så kan ärendet ej behandlas som transportskada.

Mottagningskontroll

Vid mottagande av fönsterleverans skall alla pallar besiktigas och kontrolleras så att det inte finns några skador på emballage eller fönster som uppstått under transporten. Kontrollera även så att antal fönster stämmer överens mot fraktsedeln. Den som tar emot godset ansvarar för felanmälan.


 

Lagring av fönster

Under lagring och hantering ska fönster skyddas mot kraftiga temperaturväxlingar, nederbörd, markfukt eller annan nedsmutsning. Hantering skall ske varsamt så att fönstren ej skadas eller deformeras. Fönstren får ej utsättas för cementbaserade produkter, färg, etc. Fönstren måste skyddas under eventuell fasadrengörning med frätande produkter. Använd ej vinkelslip, svets eller liknande i fönstrens närhet. Trä kan röra sig under byggtiden särskilt i fuktiga miljöer. Underlaget skall vara plant och torrt så att ingen fukt tränger in underifrån i pallen. Fönster som ej skyddas under transport, lagring och hantering kan ta skada och omfattas ej av våra garantier.
lagring
 

Inomhus

Westcoast Windows rekommenderar att lagring sker inomhus.

1. Lokalen skall vara ventilerad.
2. Temperatur och luftfuktighet bör vara som i färdig byggnad.
3. Fönstren ställs på plant underlag med karmunderstycke ner, minst 100 mm över golv.

Utomhus

Om fönstren måste lagras utomhus (vi rekommenderar inte detta) skall det ske under tak t.ex i carport.

1. Fönstren skall skyddas mot fukt och nederbörd. (Inplastningen från fabrik är endast ett skydd under transport och inte ett väderskydd).
2. De skall ställas på plant underlag med karmunderstycke ner minst 100 mm över golv alternativt på väl dränerad mark.

Montering

Lägg klossar i varje hörn av icke vattensugande material. Om det är flerluftsfönster skall det klossas under karmpost. Lägg på vattenpass & kontrollera att fönstret står i våg.

Fäst stödklossar för att underlätta montage samt hindra fönstret att falla ut. Förbered fönstet med karmhylsor om detta skall användas. Går att få monterat från fabrik.

Lyft fönstret på plats och fördelautrymmet jämnt runtom karmen. Justera smygdjup så att fönstret får rätt placering i väggen. Montera fast karmhylsor/karmskruv uppe kontrollera med vattenpass, montera karmhylsor/karmskruv nere. Diagonalmät fönstret och justera efter behov, se nedre bild där d1och d2 ska vara lika.

Viktigt att kontrollera karmen så att den inte buktar ut/in eller i sidled (se d3) (max +-1 mm/meter).

 

 

Infästningsskruv

Skruv med kullrig skalle för extra infästning av dörr och sidohängda fönster skall monteras in i väggkonstruktionen. Kloss/kil monteras bakom nedre gångjärn. Är skruven ej monterad gäller inte garantin.

Klossning

Säkerställ att fönster och dörrar blir riktigt klossade bakom varje låspunkt. Detta för att höja inbrottssäkerheten.

Fogskum

Använd aldrig fogskum eller liknande i någon del av montaget, ej heller vid fogning mellan karm och vägg!

Förutom risken att produkten deformeras vid skummets expansion, gör användning av skum att produkten ej kan efterjusteras. Därmed kan varken montagefel, husets rörelser eller eventuella tillverkningsfel åtgärdas. På grund av de problem som skummet orsakar gäller inte tillverkarens garanti vid användning av fogskum.

ifs

Comments are closed.