Montering

Leveransmottagning

Vid mottagning av dörrar och fönster skall godset kontrolleras så att inga transportskador uppstått. Kontrollera också att förpackningen med handtag och tillbehör är med.

Eventuella transportskador och brister i leveransen skall av mottagaren omgående anmälas till chauffören, antecknas på fraktsedeln och meddelas till Westcoast Windows AB.

I övrigt gäller ABM 07. Punkt 12 i ABM 07 gäller med följande tillägg: Vid leveransvärde under 100 000 SEK maximeras vitesbeloppet till 20% av varuvärdet, dock minimum 2 000 SEK.

lastbil

Lagring på byggplatsen

Vid lagring skall fönstren stå kvar på pall. Se till att det är torrt och väl ventilerat där fönstren är placerade.

Om fönstren måste lagras utomhus bör detta ske under tak med god luftning. Om fönstren måste lagras under presenning, skall denna väl täcka fönsterpartiets översida och sidor och vara väl förankrad så att nederbörd inte kan tränga in samt vara anordnad så att ventilationen under fönstren inte förhindras.

Beslag och tillbehör som levereras separat förvaras på torr plats inomhus.


wcw_lagring

 

Montering

Karmen är borrad för Programa karmskruvar om inget annat angetts vid beställningen. Skjutdörrar är inte förborrade. Montera bärklossar i fönsteröppningen. Dessa skall placeras rakt under karmsidostycken och vertikala karmposter.

Montera karmen med kilar placerade i hörnen. Kontrollera att karmsidostyckena är i lod med vattenpass. Vid behov justera med kilarna. Kontrollera att fönstret är rätt placerat i väggkonstruktionen.

Montera kilar vid hålen för karmskruven. Kontrollera diagonalmåttet med måttband. Fäst fönstret i väggen med karmskruvarna. Kontrollera med vattenpass igen att fönstret är rätt monterat. Demontera kilarna vid karmsidostyckena.

Dörrar och sidohängda fönster har ett förborrat hål i alu-delen under översta gångjärnet, där det skall monteras en kullrig 5 mm skruv rakt igenom aluminium till väggkonstruktionen. Vid behov justera med karmskruvarna.

Kontrollera att ev. barnsäkringar, ventilationsbeslag och dylikt fungerar på rätt sätt.

Tätning mellan karm och vägg kan utföras med olika tätningsmaterial; isolering, skum mm. Materialet skall monteras löst så att karmen inte böjs inåt på mitten.

Montera ev. fogtätningar, anslutningsplåtar och fönsterbänkar. Fönstret har utvändigt, i aluminiumdelen, ett speciellt spår för anslutning av anslutningsplåtar . Fyll spåret med fogmassa före monteringen av plåtar. Vid murning, putsning eller målning av fasad och vid andra arbetsmoment som berör fönstret, skall det inmonterade fönstret skyddas väl.

Monteringsanvisning fönster
Monteringsanvisning skjutdörr
Fönsterguide från TMF

mont_3
mont_2
mont_1

Montering av löst levererade handtag

Öppna först fönstret på glänt.
Lyft försiktigt på täckbrickan på handtaget vid pilarna (se bild) och vrid den försiktigt 90 grader för att frilägga hålen för fästskruvarna. Montera handtaget på fönsterbågen med de bifogade skruvarna och vrid sedan tillbaka täckbrickan och stäng fönstret.

Barnsäkerhetsbeslag

TSG 180-fönstret är säkrat så att små barn inte kan öppna detta mer än c:a 10 cm. En spärr sitter på karmens vänstra sida och den är åtkomlig sedan fönstret öppnats på glänt. Spärren frigöres enkelt genom att den trycks inåt, och den öppnande rörelsen fortsätter, ett andra stopp kommer när fönstret öppnats c:a 30 cm och det frigöres på samma sätt.

Spärren träder i funktion automatiskt, även under stängningsrörelsen. Även vid öppning av bågen i 180 grader i ”putsningsläge” träder spärren i funktion, och spärrar då bågen i omvänt läge.

handtag_montering

Comments are closed.