Kvalitet & Miljö

Westcoast Windows fönster är byggda med genomtänkta detaljer och med omsorg om vår miljö. Resultatet visar sig i höga testresultat för våra produkter och en bättre ekonomi för dig.
Fönstren är husets svagaste punkt, därför är våra fönster och fönsterdörrar tillverkade med en unik konstruktion av aluminium/trä.

För att uppnå maximal täthet och formstabilitet i våra fönster förenas aluminiumprofil med träprofil genom butylmassa och spikförband. Tätningslisten sitter i bågen och inte i karmen på fönstret, vilket ökar tätheten. Aluminiumprofilen har ett spår för plåtinfästning som är konstruerad för att hindra vatten att tränga in i fönstret.
Detta innebär i praktiken maximerad hållfasthet och minimalt underhåll av våra fönster och fönsterdörrar.

Vi är noga med att använda energisnåla material som kan återvinnas eller förbrännas på ett bra sätt. Vi använder inget impregnerat virke i produkterna, eftersom det inte behövs med vår unika fönsterkonstruktion. Då vi strävar efter att målning och ytbehandling skall ske så miljövänligt som möjligt använder vi vattenbaserad färg till träet.

Fönster och fönsterdörrar är testade och tillverkade enligt SP's P-märkningssystem. Detta innebär hög kvalitetskontroll i produktionen och på slutprodukten.

konstruktion3

energimarkt

Westcoast Windows har energimärkta produkter. Syftet med energimärkningen är att underlätta för konsumenten då det inte med blotta ögat går att se hur energisparande ett fönster är. Mer information om energimärkningen finns här, eller på www.energifonster.nu

ce_2

Westcoast Windows har CE-märkta produkter. Från 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning(ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige i övriga länder inom EU.

pmarkning

Westcoast Windows har P-märkta produkter. Fönster och fönsterdörrar är testade och tillverkade enligt SP’s P-märkningssystem. Detta innebär hög kvalitetskontroll i produktionen och på slutprodukten. Westcoast Windows var bland de första i Sverige som blev testade och godkända enligt SPs nya P-märkningskrav. Se www.sp.se/p-mark.

sbd_2

Westcoast Windows har godkända produkter enligt Secured by Design (SBD). SBD är en kvalitetsstandard för inbrottssäkra produkter, utvecklad av polismyndigheten i Storbritannien genom ACPO (Association of Chief Police Officers). Provningarna omfattar bland annat belastningstest på glas, infästningar och låspunkter samt angreppstest med olika verktyg. Se www.securedbydesign.com.

pefcmarkning

Westcoast Windows använder PEFC märkt trä. PEFCs märke på en produkt garanterar att den innehåller trä från ansvarsfulla källor. PEFC erbjuder på det här sättet konsumenter en möjlighet att välja produkter från skogsbruk
som tar hänsyn till människor och miljö. Se www.pefc.se

sundahuslogo

Westcoast Windows produkter är godkända enligt SundaHus kriterier som fokuserar på miljö och hälsa. SundaHus är ett
verktyg för fastighetsägare att säkerställa att de material man bygger in i huset inte är skadliga, varken att framställa, hantera eller leva med. Se www.sundahus.se

Comments are closed.