Kundenkät 2019/2020

21 februari, 2020
/ / /

kundenkat19-20

I december 2019 genomförde vi vår kundenkät som gick ut till över 100 st av våra kunder. Vi fick en bra svarsprocent vilket tyder på att våra kunder är både engagerade och vill utvecklas tillsammans med oss. Detta tycker vi är oerhört positivt!

Vi ställde ett antal frågor som vi delat in i följande huvudområden. Graderingen var 1-7 där 1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt. Siffran vi anger efter rubriken är det sammanvägda värdet av frågorna som ställdes under respektive område.

> Visa kundenkät 2019/2020

Comments are closed.