Glas

Glas är en ovanligt lyckad blandning av soda, kalk, sand och hantverksskicklighet. Ett fönster har flera funktioner; det ska släppa igenom ljus och sikt, främja ventilation och bidra till värme- och ljudisolering.

Alla Westcoast Windows produkter kan fås i 2- eller 3-glas utförande. Som standard är våra glaskassetter fyllda med argongas. Mot tillägg erbjuder vi även krypton fyllning för att ytterligare förbättra U-värdet.

För att erhålla bästa möjliga U-värde på fönster konstruktionen så kan vi även erbjuda glaskassetter med termiskt isolerad distans. Den finns att få I olika kulörer.

Vi har de flesta glas som finns på marknaden och möter kraven på U-värde, ljud och brandklassning.

glas_top

glas_ornament_stor

Insynsskydd / ornamenterat glas

Med ornamenterat glas ges ett insynsskydd då det inte är genomskinligt men har fortfarande bra ljusgenomsläpp.

De kan fortsatt även vara värmeisolerande, ljudisolerande, inbrottssäkra, härdade etc.

Klicka på bilden till höger så visas några exempel på de vanligaste varianterna av ornamenterat glas.

glas_sakerhet_stor

Säkerhetsglas

Laminerat glas
De skyddande egenskaperna fås genom en lamineringsprocess. Två glasskivor lamineras samman med en plastfolie. Sandwichpaketet värms upp tillräckligt för att folien ska häfta fast vid glaset. Därefter sätts det i en autoklav där folien under högt tryck och hög temperatur smälts samman med glaset till en glasklar säkerhetsruta.

Det är plastskikten som gör det laminerade säkerhetglaset segt och svårforcerat. När det överbelastas spricker det. Men glassplittren häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en glasklar skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. I de flesta fall påverkar inte lamineringen glasets optiska egenskaper. Laminerat glas skyddar dessutom mot UV-strålning eftersom UV-transmissionen endast är cirka 2 % jämfört med cirka 50 % i klart floatglas.

 

Härdat glas
Termiskt härdat säkerhetsglas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål laster väsentligt bättre än vanligt glas och uppfyller kraven för klass 1(C)3 - 1(C)1.

Det är ett bra alternativ när glaset måste klara höga laster från tunga, ej vassa föremål. De håller för hårda sparkar eller en människa som faller handlöst mot glaset. Dessutom eliminerar det risken för termiska sprickor, vilket är speciellt viktigt i glas som absorberar mycket solenergi. Westcoast Windows helglasade fönsterdörrar och skjutdörrar har som standard härdat glas på både in- och utsidan.

glas_sol_stor

Solskyddsglas

Idag finns ett stort antal solskyddsglas med olika egenskaper. Glaset kan vara genomfärgat eller belagt med en reflekterande beläggning som stöter bort eller absorberar solvärmeinstrålningen. De stänger ute ljus i lika hög grad som värme, vilket kan vara önskvärt i vissa fall, t.ex av estetiska skäl.

 

I de flesta fall önskar man att glasen stoppade all värme från solen och bara lät ljuset stråla in. Tyvärr är det fysikaliskt omöjligt eftersom ljus även är värme. Westcoast Windows solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute nära två tredjedelar av solvärmen.

glas_kondens_stor

Kondensreducerande glas

Dagens 3-glas isolerrutor är mycket energieffektiva vilket hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket i sin tur gör att det yttersta glaset blir kallare. Detta kan bidra till att man får utvändig kondens. Det är inte något som är skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga, och att det fungerar som det skall. SP-Sveriges Tekniska forskningsinstut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster.

 

Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti-oktober men kan också förekomma några enstaka tillfällen under våren. Fenomenet varierar och kan framför allt uppträda när det är hög luftfuktighet och låga temperaturer och klar himmel.
Westcoast Windows erbjuder kondensreducerande glas som väsentligt minskar antalet dagar med kondens.

glas_clean_stor

Självrengörande glas-Bioclean

Med en osynlig beläggning av titandioxidbeläggning uppnås en effekt som liknar fotokatalys. Med hjälp av luftfuktigheten och de ultravioletta strålarna i dagsljuset bildas ett aktivt skikt. Efter några dagar är glaset fullt aktiverat och organiska smutspartiklar som hamnar på ytan luckras upp och bryts ner.

 

Kvarvarande smuts sköljs bort när det regnar, utan att regnvattnet lämnar några ränder efter sig när det torkar bort. Det enda som behövs är dagsljus och en regnskur då och då. Vid långvarig torka kan man hjälpa naturen genom att spola av rutorna med vatten.  Läs mer om skötsel av Bioclean glas.

glas_ljud_stor

Ljudreducerande glas

Rw-värdet används generellt som ett mått på ljudisolering. Alla fönster har ett Rw-värde som visar med hur många dB fönstret kan reducera ljud som är homogent sammansatt av lika många höga och låga toner. Ju högre värde desto bättre ljudisolering. För att ta hänsyn till det faktiska bullret, speciellt lågfrekvent trafikbuller från biltrafik, tåg, flyg, etc har man under de senaste åren även använt en korrektionsfaktor benämnd Ctr. Den korrektionsfaktorn läggs då till och uttrycks som Rw+Ctr.
Westcoast Windows standard 3-glas isolerrutor för Classic- och Antikserien har god ljudreduktion på Rw=34 dB resp RW+Ctr=29 dB, Designserien har ljudreduktion Rw=32 dB resp Rw+Ctr=25 dB.

 

Med hjälp av ännu bättre ljudreducerande glas kan man även i områden med besvärande buller öppna upp väggar och tak för att släppa in dagsljus, eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor. Genom att tex öka glasets tjocklek blir rutan tyngre och ljudvågorna kan inte sätta den i svängning lika lätt. Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje fördubbling av tjockleken. När flera glas lamineras ihop med en folie, får man lägre böjstyvhet och ljudreduktionen förbättras mycket effektivt. Det finns speciella ljudfolier som effektivt absorberar ljudvågorna. Även avståndet mellan glasen spelar stor roll, speciellt gällande lågfrekvent buller.
Westcoast Windows kan erbjuda glaskombinationer med ytterligare förbättrad ljudreduktion.  Klicka här för en tabell på ett antal ljudreducerande glaskombinationer.

glas_brand_stor

Brandskyddsglas

Ibland är det nödvändigt att använda brandklassade fönster i en byggnad. Brandskydd i byggnader regleras i Boverkets byggregler (BBR).
Ett fönster med brandskyddande egenskaper har som uppgift att förhindra eller försvåra brandspridning under en viss tid så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria under denna tid. Brandklass anges antingen med E eller EI följt av det antal minuter som den skall stå emot branden.

 

Klass E15 innebär tex att fönstret skall kunna stoppa eldsflammor och brandrök under 15 minuter. Klass EI15 innebär tex att fönstret skall kunna stoppa eldsflammor och brandrök under 15 minuter samtidigt som temperaturen på den sida som inte är utsatt för brand får bli max 140° varmare än omgivande lufts temperatur. Westcoast Windows kan erbjuda produkter med brandklassning  E15, E30, E45 respektive EI15, EI30, EI45.  

Comments are closed.